دسته ps5 | کنترلر PS5 DualSense

طراحی جدید  و آینده نگر

شکل منحنی خوش فرم

طراحی بسیار جالب و دلنشین