توجه کنید که با ثبت این محصول، به هیچ وجه نباید کنسول خود را به اینترنت وصل کنید.

وجه کنید که بازی های انتخابی باتوجه به لیستتون گران تر خواهد بود.

و برای بازی های انتخابی باید باتوجه به حافظه ی کنسول خود لیست بازی ها را به شماره واتساپ شرکت ارسال کنید که قیمت بازی های انتخابیتان گفته شود.