کابل شارژ کنترلر DualShock 4 با این کابل

در زمان بازی کردن هم می‌توانید کنترلر DualShock 4‌ خود را به‌کنسول متصل کرده و آن را شارژ کنید.

USB Cable For Dualshock 4