توجه : قبل از ثبت سفارش حتما از رنگ موجود از طریق تماس تلفنی مطلع شود