نکته

برای کسب بهترین تجربه از بازی، باید پس از قرار دادن دیسک، با اتصال به اینترنت بازی را آپدیت کنید.

دسته: برچسب: