پردازنده : 8Core – 3.5 GHz

گرافیک : Xbox Series X GPU and custom processor

رم : 13 GB for games, 3 GB for operating system (16 GB total)

هارد دیسک: Custom non-volatile memory express solid-state storage (NVMe SSD)

درایو : 8k Blu-ray Drive